Voor groep 8

Op deze pagina staat de belangrijkste informatie voor leerlingen uit groep 8 die geïnteresseerd zijn in het Spaarne College. Je treft hier ook meer informatie over de informatieavond voor ouders, proeflesmiddagen, open dagen, het aanvragen van een oriënterend gesprek of het aanvragen van een presentatie op jouw basisschool.

Is jouw keuze al gevallen op onze school, maar heb je je nog niet aangemeld? Ga dan naar onze aanmeldpagina.

Leren via iPad

Het Spaarne College

Het Spaarne College is een vmbo-school met ongeveer 830 leerlingen. Jij bent van harte welkom als jij van de basisschool één van de volgende leerwegen als advies hebt gekregen: theoretische leerweg, nieuwe leerweg, kaderberoepsgerichte of basisberoepsgerichte leerweg.

Leren uit boeken én via iPad

Op het Spaarne College leer je zowel uit boeken, als via een iPad. Ook is de school compleet ingericht met moderne apparatuur waardoor jij na het behalen van je diploma helemaal klaar bent voor de toekomst.

 

”Wij zien elkaar op het Spaarne College”

Op het Spaarne College..

..zien wij elkaar

Om jou zoveel mogelijk tijd en aandacht te geven hebben wij kleine klassen. Ook worden de onder- en bovenbouw zoveel mogelijk gescheiden, zodat je stapje voor stapje kunt wennen aan je nieuwe school.

..leer je via blended learning

Op het Spaarne College leer je uit schoolboeken én via een iPad. Dit wordt blended learning genoemd. Door deze verschillende leermethoden zijn de lessen afwisselend en dus veel leuker!

 

 

..volg je PPO-lessen

Alle eerstejaars leerlingen volgen naast vakken als Nederlands, Engels en wiskunde bij ons ook PPO-lessen. Dit zijn praktijklessen die je volgt binnen vijf verschillende profielen.

 

..kun je extra begeleiding krijgen

Heb jij dyslexie, dyscalculie of heb je andere ondersteuning nodig? Wij helpen je graag zodat jij een fijne schooltijd hebt en gemakkelijker je diploma kunt behalen.

 

 

Aandacht voor iedere leerling
Kies uit de vijf uitstroomprofielen

Vijf uitstroomprofielen

Op het Spaarne College maak je vanaf de eerste klas kennis met onze vijf profielen. Een profiel bestaat uit vakken die bij elkaar horen om een bepaalde richting op te gaan, bijvoorbeeld om een bepaald beroep te leren.

Halverwege de tweede klas kies je drie profielen en in de derde klas kies je je examenprofiel. In de theoretische leerweg kies je een vakkenpakket.

Het Spaarne College heeft de volgende vijf profielen:

Welke vakken krijg je?

Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, rekenen, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, mens & maatschappij, stech, nask1, ICT, theater, kunst & cultuur, lichamelijke opvoeding, PPO (praktijklessen), mentorlessen en LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) .

Daarnaast krijg je keuze werktijduren voor bijvoorbeeld bijlessen, extra trainingslessen voor reken- en taalvaardigheid of huiswerkbegeleiding.

Wat doet je mentor?

Iedere klas heeft een eigen mentor. Dus dat geldt ook in de eerste klas. De mentor speelt een belangrijke rol. Hij/zij heeft regelmatig contact met jou en jouw ouders en leert je zo goed kennen. Daardoor kan hij/zij jou goed begeleiden. Daarnaast worden er iedere week twee mentoruren met je hele mentorklas ingeroosterd in het rooster.

Wat heb jij nodig op school?

 • iPad; via een overeenkomst met school krijg je een iPad
 • Boeken; die ontvang je via school
 • Boekentas, schrijfgerei, rekenmachine, geodriehoek etc. Wij informeren je voor het schooljaar begint over wat je exact nodig hebt.

Lestijden

1e uur
2e uur

Pauze onderbouw
3uur onderbouw
3uur bovenbouw
Pauze bovenbouw

4uur
5uur

Pauze onderbouw
6uur onderbouw
6uur bovenbouw
Pauze bovenbouw

7uur
8uur
9uur

08:30 – 09:15
09:15 – 10:00

10:00 – 10:20
10:20 – 11:05
10:00 – 10:45
10:45 – 11:05

11:05 – 11:50
11:50 – 12:35

12.35 – 13.00
13:00 – 13:45
12:35 – 13:20
13:20 – 13:45

13:45 – 14:30
14:30 – 15:15
15:15 – 16:00

i

Schoolafspraken

Algemene schoolafspraken
 • Ik ga respectvol om met anderen en andermans spullen
 • Ik volg de instructies van alle medewerkers op
 • Ik ruim (mijn) afval op
 • Ik loop rustig door de school
 • Binnen school draag ik geen pet en doe ik mijn capuchon af
Afspraken in de klas
 • Ik heb mijn schoolspullen op orde
 • Mijn iPad gebruik ik alleen met toestemming van de docent
 • Mijn telefoon bewaar ik in mijn eigen kluis.
  Let op: Neem je je telefoon toch mee de klas in, dan doe je deze in de telefoontas. De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal.

Spaarne activiteiten

Het Spaarne College is een school waar je natuurlijk hard moet werken, maar er is ook tijd voor een heleboel andere dingen, zoals bijvoorbeeld: kennismakingsdagen, schoolfeesten, excursies, bezoek aan musea, klassenuitjes, sporttoernooien, projecten, Sinterklaas – en kerstfeest, schoolkamp, bioscoopbezoek en nog veel meer.

Informatieavonden ouders

De aanmeldtermijn voor de informatieavonden voor ouders is verstreken. 

Op dinsdag 1 november (19:30 – 20:30 uur) en woensdag 9 november (19:30 – 20:30 uur) organiseren wij informatieavonden alleen voor ouders. Op deze avonden delen wij de belangrijkste informatie en kunt u al uw vragen aan ons stellen.

Aanmelden informatieavond Spaarne college
Aanmelden rondleidingsmiddag

Proeflesmiddagen

De aanmeldtermijn voor de proeflesmiddagen is verstreken. 

Zit jij in groep-7 of in groep-8? Ben je nieuwsgierig naar onze school en ben je benieuwd hoe het is om les te volgen op de middelbare school? Meld je dan aan voor een proeflesmiddag op dinsdag 8 november (15:00 – 16:30 uur) óf op donderdag 10 november (15:00 – 16:30 uur).

Open dagen

De aanmeldtermijn voor de open dagen is verstreken.

Kom langs en maak kennis met onze school, de leerlingen en onze medewerkers op vrijdag 3 februari 2023 (19:00 – 21:00 uur) óf zaterdag 4 februari 2023 (10:00 – 13:00 uur). Meld je hieronder snel aan.

Ben je nu al nieuwsgierig naar het Spaarne College? Neem dan een kijkje in onze school via de virtuele tour.

Open dagen 2023 - Spaarne college
Vraag een oriënterend gesprek aan

Oriënterend gesprek

Maak jij liever rustig kennis met de school door in gesprek te gaan met een medewerker op een afgesproken tijdstip? Dat kan! Je komt dan langs op het Spaarne College met je ouders/verzorgers en kunt al je vragen stellen.

Presentatie op jouw basisschool

Wij bieden ook de mogelijkheid aan om een presentatie te komen geven over het Spaarne College op jouw basisschool. Wij leggen leerlingen uit groep (7 en) 8 uit wat voor onderwijs wij bieden, wat wij als school belangrijk vinden en wat je gaat leren bij ons. Onze vierdejaars leerlingen komen hun persoonlijke ervaringen graag delen.

Voor meer informatie kunt u contact  opnemen met mevrouw Loerakker.

voorlichting basisscholen - Spaarne College