Het Spaarne College

Het Spaarne College is een reguliere vmbo/mavo school met een uitgebreide ondersteuningsstructuur. Wij bieden theoretische leerweg (TL), gemengde leerweg (GL), kader (K) en basis beroepsgerichte (B) leerweg aan.

Wij geloven in

,

Gescheiden onder- en bovenbouw

De onderbouw en bovenbouw zijn zoveel mogelijk gescheiden, zodat je stapje voor stapje went aan je nieuwe school.

/

Kleine klassen

Kleine klassen, zodat er veel tijd en aandacht voor jou als persoon is.

1

Kiezen wat bij jou past

Door het volgen van vijf verschillende profielen ontdek je welke richting bij jou past en wat je daarvoor moet leren.

Doen

Je krijgt veel praktijkles en leert door te doen.

Extra begeleiding

Kortdurende extra begeleiding vanuit ons zorgteam (bijvoorbeeld door het volgen van een training of begeleiding van een traject/leerlingbegeleider)

t

Meer hulp?

Een aparte klas in een ander gebouw, voor als je meer hulp nodig hebt.

Aanmelden schooljaar 2020-2021

De aanmelddagen voor het aankomende schooljaar zijn geweest. Mocht u uw kind/pupil onverhoopt nog niet hebben ingeschreven neem dan zo snel mogelijk contact met ons op of meld uw kind/ pupil aan via het aanmeldingsformulier rechtsonder.

Wij nemen leerlingen aan met het advies theoretische leerweg (TL), gemengde leerweg (GL), kaderberoepsgericht (K) of basisberoepsgericht (B). Leerlingen kunnen met en zonder leerwegondersteuning (LWOO) aangemeld worden. Daarnaast hebben wij een uitgebreide zorgstructuur waardoor wij ook leerlingen met een specifiekere ondersteuningsvraag kunnen begeleiden.

Op het Spaarne College zijn wij altijd bereid een oriƫnterend gesprek met u aan te gaan. Indien u vragen heeft over de aanmelding of een gesprek in wilt plannen dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 06-39111543 of u kunt een mail sturen naar aanmelden@spaarnecollege.nl.

Vermeld in de mail altijd uw telefoonnummer, zodat de intakecommissie contact met u op kan nemen.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vraagt de basisschool een multidisciplinair overleg (MDO) aan.

Wanneer een leerling met LWOO aangemeld wordt, of wanneer een leerling een specifieke ondersteuningsvraag heeft, dan vragen wij aanvullende gegevens.

Voor een aanmelding in de bovenbouw (leerjaar 3) geldt dat wij bij aanmeldingen na 1 april 2020 alleen kunnen plaatsen in de gewenste profielkeuze wanneer er plek is. Wees er dus snel bij!

Wij spreken pas over een inschrijving wanneer alle vereiste gegevens bij ons binnen zijn.

Wat hebben wij nodig voor de aanmelding in de brugklas?
 • Aanmeldingsformulier Spaarne College
 • Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs of een Onderwijskundig Rapport van de basisschool. Dit formulier ontvangt u van de basisschool. De basisschool heeft op dit formulier het advies geschreven.
 • Een kopie van het legitimatiebewijs van de leerling
 • Didactische gegevens van de basisschool. Dit kunnen zijn
  • Cito entree- en/of eindtoets
  • (Cito-)gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS)
  • Testuitslag drempelonderzoek
Andere relevante gegevens indien van toepassing. Denk aan:
 • Dyslexie-/dyscalculieverklaring
 • Informatie over het sociaal-emotionele functioneren
 • Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
 • Een bewijs van de datum van aankomst in Nederland wanneer de leerling niet in Nederland geboren is.
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en die met een multidisciplinair overleg (MDO) worden aangemeld, is tevens nodig:
 • MDO formulier
 • Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) indien aanwezig
 • Informatie over het sociaal-emotionele functioneren

Pas wanneer wij als school alle informatie hebben, kan de intakecommissie de aanmelding in behandeling nemen. Daarna wordt een voorlopig besluit genomen over de plaatsing. Het definitieve besluit over plaatsing wordt genomen tijdens het MDO. Natuurlijk houden wij u hiervan op de hoogte. De intakecommissie van het Spaarne college bestaat uit: Judith Haak, Marieke Bouma, Sjaak Koopman en Judith van Tiel.

Zij-instroom

Wanneer uw kind al onderwijs volgt op het Voortgezet Onderwijs (VO) en u overweegt een overstap naar het Spaarne College, dan verlopen aanmeldingen volgens vaste afspraken die gemaakt zijn met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs.

De VO-school vult dan het doorstroomformulier in. Als ouder meldt u uw kind aan. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dit schriftelijk aan. De huidige school van uw kind, neemt contact op met de intakecommissie en vraagt een MDO aan. De VO school draagt, nadat u toestemming heeft gegeven, het OPP en andere dossierstukken over.

Heeft u als ouder een vraag over de mogelijkheden van aanmelding, neemt u dan contact met ons op! U kunt vragen naar: Marieke Bouma, Judith Haak of Christianne Veenhof.

Voor zij-instroom dient u de volgende gegevens aan te leveren:

 • Aanmeldingsformulier Spaarne College
 • Recente cijferlijst
 • Advies huidige school m.b.t. niveau
 • Verzuimoverzicht
 • Indien aanwezig: ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
 • Eventuele andere relevante gegevens (denk hierbij aan MDO verslagen)
 • Dossier basisschool