Voor groep 8

Op deze pagina staat de belangrijkste informatie voor leerlingen uit groep 8 die geïnteresseerd zijn in het Spaarne College. Ook vind je hier meer informatie over onze voorlichtingsmomenten. Je kunt de Spaarne College app downloaden of een oriënterend gesprek aanvragen.

Leren via iPad

Het Spaarne College

Het Spaarne College is een vmbo-school met ongeveer 850 leerlingen. Jij bent ook van harte welkom als jij van de basisschool één van de volgende leerwegen als advies hebt gekregen: theoretische leerweg (TL), gemengde leerweg (GL), kader – (K) of basis beroepsgerichte (B) leerweg.

Leren uit boeken én via iPad

Op het Spaarne College leer je zowel uit boeken, als via een iPad. Ook is de school compleet ingericht met moderne apparatuur waardoor jij na het behalen van je diploma helemaal klaar bent voor de toekomst.

 

”Het Spaarne College:

aandacht voor iedere leerling”

Op het Spaarne College hebben wij:

Aandacht voor iedere leerling

Om jou zoveel mogelijk tijd en aandacht te geven hebben wij kleine klassen. Ook worden de onder- en bovenbouw zoveel mogelijk gescheiden, zodat je stapje voor stapje kunt wennen aan je nieuwe school.

PPO-lessen

Naast vakken als Nederlands, Engels en Wiskunde volg je bij ons ook PPO-lessen. Dit zijn praktijklessen die je volgt in vijf verschillende profielen.

 

Blended learning

Op het Spaarne College leer je uit schoolboeken en via een iPad. Dit wordt blended learning genoemd. Door deze verschillende leermethoden zijn de lessen afwisselend en dus veel leuker!

Extra begeleiding

Heb jij dyslexie, dyscalculie of heb je andere begeleiding nodig? Wij helpen je graag zodat jij gemakkelijker je diploma kunt behalen.

 

 

Aandacht voor iedere leerling
Kies uit de vijf uitstroomprofielen

Vijf uitstroomprofielen

Op het Spaarne College maak je vanaf de eerste klas kennis met onze vijf profielen. Een profiel bestaat uit vakken die bij elkaar horen om een bepaalde richting op te gaan, bijvoorbeeld om een bepaald beroep te leren.

Halverwege de tweede klas kies je drie profielen en in de derde klas kies je je examenprofiel. In de theoretische leerweg kies je een vakkenpakket.

Het Spaarne College heeft de volgende vijf profielen:

Welke vakken krijg je?

Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie, Mens & Gezondheid, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Mens & Maatschappij, Informatica, mentorlessen, LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding) Lichamelijke Opvoeding en Kunstvakken.

Daarnaast krijg je keuze werktijduren voor bijvoorbeeld bijlessen, extra trainingslessen voor reken- en taalvaardigheid of huiswerkbegeleiding.

Wat doet je mentor?

Iedere klas heeft een eigen mentor. Dus dat geldt ook in de eerste klas. De mentor speelt een belangrijke rol. Hij/zij heeft regelmatig contact met jou en jouw ouders en leert je zo goed kennen. Daardoor kan hij/zij jou goed begeleiden. Daarnaast worden er iedere week twee mentoruren met je hele mentorklas ingeroosterd in het rooster.

Wat heb jij nodig op school?

 • iPad; via een overeenkomst met school krijg je een iPad
 • Boeken; die ontvang je via school
 • Boekentas, schrijfgerei, rekenmachine, geodriehoek etc. Wij informeren je voor het schooljaar begint over wat je exact nodig hebt.

Lestijden

1e uur
2e uur

Pauze onderbouw
3uur onderbouw
3uur bovenbouw
Pauze bovenbouw

4uur
5uur

Pauze onderbouw
6uur onderbouw
6uur bovenbouw
Pauze bovenbouw

7uur
8uur
9uur

08:30 – 09:15
09:15 – 10:00

10:00 – 10:20
10:20 – 11:05
10:00 – 10:45
10:45 – 11:05

11:05 – 11:50
11:50 – 12:35

12.35 – 13.00
13:00 – 13:45
12:35 – 13:20
13:20 – 13:45

13:45 – 14:30
14:30 – 15:15
15:15 – 16:00

i

Schoolafspraken

Algemene schoolafspraken
 • Ik ga respectvol om met anderen en andermans spullen
 • Ik volg de instructies van alle medewerkers op
 • Ik ruim (mijn) afval op
 • Ik loop rustig door de school
 • Binnen school draag ik geen pet en doe ik mijn capuchon af
Afspraken in de klas
 • Ik heb mijn schoolspullen op orde
 • Mijn iPad gebruik ik alleen met toestemming van de docent
 • Mijn telefoon bewaar ik in mijn eigen kluis.
  Let op: Neem je je telefoon toch mee de klas in, dan doe je deze in de telefoontas. De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal.

Spaarne activiteiten

Het Spaarne College is een school waar je natuurlijk hard moet werken, maar er is ook tijd voor een heleboel andere dingen, zoals bijvoorbeeld: kennismakingsdagen, schoolfeesten, excursies, bezoek aan musea, klassenuitjes, sporttoernooien, projecten, Sinterklaas – en Kerstfeest, schoolkamp, bioscoopbezoek en nog veel meer.

Spaarne College app

Spaarne College app

Vanwege het coronavirus is het dit jaar misschien niet mogelijk om onze school fysiek te komen bezoeken. Om die reden hebben wij de Spaarne College app gecreëerd. Zo kun jij als groep 8 leerling samen met je ouders de school digitaal leren kennen. 

Aanmelden op het Spaarne College?

Heb jij je keuze laten vallen op onze school? Super leuk! Je kunt je voor het Spaarne College aanmelden via ons digitale aanmeldformulier of bij ons op school.