Horeca, bakkerij en recreatie - Spaarne College

Onderwijs per leerweg

Eersteklas
Alle eerste klassen volgen lessen binnen onze vijf profielen. Een profiel bestaat uit vakken die bij elkaar horen om een bepaalde richting op te gaan, bijvoorbeeld om een bepaald beroep te leren.

Kader- en basisberoepsgerichte leerweg
Leerlingen die les krijgen binnen de kader- en basisberoepsgerichte leerweg kiezen in het tweede leerjaar drie profielen en halverwege het derde leerjaar kiezen zij hun examenprofiel.

Nieuwe leerweg
Leerlingen die kiezen voor de nieuwe leerweg volgen vanaf het derde leerjaar een praktijkgericht programma binnen de richting economie of techniek waarbij ze oplossingen aandragen voor problemen bij bestaande bedrijven uit de regio.

Theoretische leerweg
Binnen de theoretische leerweg kiezen leerlingen een vakkenpakket.

Pilot nieuwe leerweg

Vanaf schooljaar 2022-2023 gaan wij van start met de pilot nieuwe leerweg. De nieuwe leerweg vervangt de gemengde leerweg en op termijn ook de theoretische leerweg. Leerlingen die de nieuwe leerweg gaan volgen zullen vanaf de derde klas, naast theorievakken zoals Engels, Nederlands, wiskunde enzovoorts, een praktijkgericht programma volgen binnen één van de volgende twee richtingen: economie of techniek.

Bedrijfscasuïstiek

Leerlingen gaan 4 uur per lesweek aan de slag met bedrijfscasuïstiek. Hiervoor gaan zij in gesprek met bedrijven, leren (creatieve) oplossingen te bedenken, doen onderzoek en leren samenwerken als groep. 

Toekomstmogelijkheden

In de twee jaar dat je als leerling de nieuwe leerweg volgt maak je kennis met minimaal zeven bedrijven. Je leert dan meer over jezelf en wat je leuk vindt en goed kunt. Hierdoor kun je een bewustere keuze maken voor het vervolgonderwijs. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden die waardevol zijn om door te stromen naar de havo of het MBO-4.

huiswerk spaarne college

Onderwijs via Blended Learning

Op het Spaarne College wordt geleerd uit schoolboeken en via een iPad. Dit wordt blended learning genoemd. Door deze combinatie kun je als leerling op verschillende manieren les krijgen en leer je werken op een manier die bij jou past.

 

Voordelen van Blended Learning

  • lesstof wordt op een leuke en leerzame manier gebracht;
  • je kunt zelf de voortgang van je schoolresultaten inzien en dit thuis aan je ouders tonen;
  • vanuit huis kun je gemakkelijk, met apps en tools, werken aan je opdrachten.

Resultaten van de school

Het Spaarne College is op 1 augustus 2020 geopend en daarom kunnen wij vooralsnog alleen de resultaten van het eerste schooljaar delen. Met trots kunnen wij mededelen dat al onze leerlingen in schooljaar 2020-2021 zijn geslaagd. Voor meer (gedetailleerde) schoolresultaten verwijzen wij naar scholen op de kaart.

Gemiddelde eindexamencijfers 2020-2021

gemiddelde van onze leerlingen gemiddelde vergelijkbare scholen
vmbo-b 6,6 6,6
vmbo-k 6,3 6,2
vmbo-(g)t 6,3 6,3
kas bij groen - Spaarne college
Onderwijs
economie en ondernemen - spaarne college

Normering & determinatie

Het Spaarne College kent een bevorderingsbesluit waarin de normering wordt beschreven waaraan een leerling moet voldoen om bevorderd te worden naar het volgende leerjaar.

Daarnaast is de determinatie opgenomen in het bevorderingsbesluit. Determinatie wil zeggen opstroom naar een hogere – of afstroom naar een lagere leerweg.

Bevorderingsbesluit

De voorlopige leerwegbepaling voor het 2e leerjaar vindt plaats in leerjaar 1. Het besluit welke leerweg een leerling gaat volgen wordt genomen tijdens de 4e rapportvergadering in het eerste leerjaar. De leerling start het 2e leerjaar in de vastgestelde leerweg.

De definitieve leerwegbepaling vindt plaats in leerjaar 2. Het besluit hierover wordt genomen tijdens de 3e rapportvergadering. De leerling start het 3e leerjaar in de vastgestelde leerweg. Meer informatie hierover tref je aan in het bevorderingsbesluit.

Schoolprestaties inzichtelijk voor ouders

Ouders en leerlingen worden op de hoogte gesteld van de schoolprestaties gedurende het schooljaar. Hierdoor kunnen leerlingen, ouders en school in samenspraak keuzes maken om een adequate schoolvoortgang te waarborgen.

De rapportage vindt, afhankelijk van het leerjaar, op verschillende manieren plaats:

  • d.m.v. individuele gesprekken,
  • schriftelijk d.m.v. rapporten (drie per jaar),
  • ouders en leerlingen hebben inzage in Magister waar de studievoortgang altijd is in te zien,
  • in de jaarplanners per vak staat aangegeven wanneer welke toets (PTO en PTA) wordt afgenomen.