Onderwijs

Op het Spaarne college bieden wij onderwijs aan binnen de volgende leerwegen: theoretische leerweg (TL), gemengde leerweg (GL), kaderberoepsgerichte leerweg (KL) en basisberoepsgerichte leerweg (B).

Onderwijs

Resultaten van de school

De school is op 1 augustus 2020 geopend daarom heeft zij momenteel nog geen resultaten behaald. Wel kunnen wij de slagingspercentages van afgelopen schooljaar vermelden van de drie scholen die nu gezamenlijk het Spaarne College vormen. Het Sterren College 100%, de Paulus Mavo 100% en de Daaf Geluk 100%!

Onderwijs via Blended Learning

Op het Spaarne College wordt geleerd uit schoolboeken en via een iPad. Dit wordt blended learning genoemd. Door deze combinatie kun je als leerling op verschillende manieren les krijgen en leer je werken op een manier die bij jou past.

 

Voordelen van Blended Learning

  • lesstof wordt op een leuke en leerzame manier gebracht;
  • je kunt zelf de voortgang van je schoolresultaten inzien en dit thuis aan je ouders tonen;
  • vanuit huis kun je gemakkelijk, met apps en tools, werken aan je opdrachten.
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs

Normering & determinatie

Het Spaarne College kent een bevorderingsbesluit waarin de normering wordt beschreven waaraan een leerling moet voldoen om bevorderd te worden naar het volgende leerjaar.

Daarnaast is de determinatie opgenomen in het bevorderingsbesluit. Determinatie wil zeggen opstroom naar een hogere – of afstroom naar een lagere leerweg.

Bevorderingsbesluit

De voorlopige leerwegbepaling voor het 2e leerjaar vindt plaats in leerjaar 1. Het besluit welke leerweg een leerling gaat volgen wordt genomen tijdens de 3e rapportvergadering in het eerste leerjaar. De leerling start het 2e leerjaar in de vastgestelde leerweg.

De definitieve leerwegbepaling vindt plaats in leerjaar 2. Het besluit hierover wordt genomen tijdens de 3e rapportvergadering. De leerling start het 3e leerjaar in de vastgestelde leerweg. Meer informatie hierover tref je aan in het bevorderingsbesluit.

Schoolprestaties inzichtelijk voor ouders

Ouders en leerlingen worden op de hoogte gesteld van de schoolprestaties gedurende het schooljaar. Hierdoor kunnen leerlingen, ouders en school in samenspraak keuzes maken om een adequate schoolvoortgang te waarborgen.

De rapportage vindt, afhankelijk van het leerjaar, op verschillende manieren plaats:

  • d.m.v. individuele gesprekken,
  • schriftelijk d.m.v. rapporten (drie per jaar),
  • ouders en leerlingen hebben inzage in Magister waar de studievoortgang altijd is in te zien,
  • in de jaarplanners per vak staat aangegeven wanneer welke toets (PTO en PTA) wordt afgenomen.