De school

Op deze pagina staat omschreven waar het Spaarne College voor staat, wie er voor de school werkzaam zijn en we hebben de belangrijkste weetjes over de school genoteerd. Daarnaast staat er meer uitleg over de medezeggenschapsraad, leerlingenraad en het decanaat.

Spaarne College vmbo school
aula spaarne college

Missie & visie

Het Spaarne College staat voor kwalitatief goed onderwijs waar vmbo-leerlingen en medewerkers zich ontwikkelen in een omgeving waar samen gewerkt wordt aan een onderwijsaanbod op maat.

Breed keuzeaanbod

Leerlingen krijgen op het Spaarne College de mogelijkheid om kennis te maken met een breed keuzeaanbod in theorie- en praktijkvakken en kunnen zo hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Aandacht voor iedere leerling

Leerlingen worden gezien op het Spaarne College en er is ruimte voor maatwerk in het onderwijsaanbod. De school heeft een sterke ondersteuningsstructuur waardoor de leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben bij hun onderwijsproces.

Optimale voorbereiding op de toekomst

Het Spaarne College staat voor gelijke kansen en wij willen iedere leerling een optimale voorbereiding bieden op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Wij zien elkaar op het Spaarne College

Weetjes over de school

Wij geven les aan ongeveer 800 leerlingen

Voor het Spaarne College werken ruim 160 medewerkers

Het schoolgebouw telt in totaal 12.000 m2

Op het Spaarne College wordt gewerkt met de nieuwste technologische snufjes: VR-brillen, robots, HoloLensen en iPads

Schooltijden

1e uur
2e uur

Pauze onderbouw
3uur onderbouw
3uur bovenbouw
Pauze bovenbouw

4uur
5uur

Pauze onderbouw
6uur onderbouw
6uur bovenbouw
Pauze bovenbouw

7uur
8uur
9uur

08:30 – 09:15
09:15 – 10:00

10:00 – 10:20
10:20 – 11:05
10:00 – 10:45
10:45 – 11:05

11:05 – 11:50
11:50 – 12:35

12.35 – 13.00
13:00 – 13:45
12:35 – 13:20
13:20 – 13:45

13:45 – 14:30
14:30 – 15:15
15:15 – 16:00

Personeel

Het Spaarne College telt in totaal ongeveer 160 toegewijde medewerkers.

Managementteam

Het managementteam (MT) bestaat uit vier schoolleiders, de adjunct-directeur en de directeur. De directie houdt zich vooral bezig met de grote lijnen. Onder de grote lijnen vallen zaken als het (verbeteren van het) onderwijs in algemene zin, het personeel, contacten met de medezeggenschapsraad en het bestuur.

Schoolleiders

De vier schoolleiders zorgen voor de dagelijkse aansturing van medewerkers en zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de leerjaren.

Ondersteunend personeel

De teams van de administratie, de communicatieafdeling, het ondersteuningsteam en de conciërges ondersteunen het onderwijsproces.

Spaarne College
Spaarne College vmbo school Haarlem
Halloween 2023 - spaarne influencers

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van een school is een wettelijk vastgesteld orgaan dat met de directie samenwerkt, ongeveer zoals een ondernemingsraad bij een bedrijf.

Heb je een vraag aan een grotere groep personeelsleden, of een vraag die ouders of kinderen aangaat, meld dit dan bij de MR. Vragen worden meegenomen in de vergaderingen van de MR en in het overleg wordt afgestemd met de directie.

Algemeen e-mailadres: mr@spaarnecollege.nl

De MR-leden zijn:

Dhr. T. Speelman (voorzitter)
Mevr. C. Daniel (secretaris)
Dhr. F. Bakker
Dhr. J. de Schepper
Mevr. I. van Rijt
Mevr. L. Kroon

Leerlingenraad

Ieder jaar worden leerlingen uitgenodigd om mee te denken over de school, het onderwijs en de festiviteiten die gedurende het jaar worden georganiseerd. De leerlingen helpen ook mee bij promotionele activiteiten, zoals bij de opnames van foto’s en video’s, op open dagen en bij het uitdelen van fruit op de (gratis) fruitdagen. Daarnaast mogen zij een aantal activiteiten/ acties zelf bedenken en met behulp van begeleiders realiseren. Denk hierbij aan filmavonden, uitdelen van gezonde snack aan alle leerlingen, paas- en of kerstacties e.d.

De leerlingen uit de leerlingenraad noemen zichzelf Spaarne Influencers. Aan de start van ieder schooljaar worden alle leerlingen benaderd om zich aan te melden voor het nieuwe schooljaar.

meneer Tromp decanaat spaarne college

Decanaat

Op het Spaarne College vormen de heer    J. Tromp en de heer W. van Diepen het decanaat. Een decaan begeleidt leerlingen en hun ouders bij het maken van loopbaankeuzes. Voorbeelden van loopbaankeuzes op het Spaarne College kunnen zijn: de profielkeuze, de beroepskeuze en herprofilering.

Wanneer ouders en/of leerlingen vragen hebben rondom het vak LOB of een loopbaangesprek willen met een decaan kan er contact worden opgenomen via het e-mailadres: decanaat@spaarnecollege.nl.

Meneer van Diepen decanaat - spaarne college

Dunamare Onderwijs

Het Spaarne College behoort tot Dunamare Onderwijs. Met vele andere scholen binnen het voortgezet onderwijs maken wij deel uit van dit schoolbestuur in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en IJmond. Door de krachten te bundelen en kennis en ervaring te delen is Dunamare Onderwijs in staat om toegevoegde waarde te bieden aan de scholen, waardoor de leerprestaties en vorming van de leerlingen worden verbeterd.