Ouderbijdrage

Voor de kosten die het Spaarne College niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vergoed krijgt, vragen wij ouders een vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Op deze pagina leest u om welke kosten het gaat, hoe deze zijn opgebouwd en hoe deze betaald kunnen worden.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor extra activiteiten zoals bijvoorbeeld introductieactiviteiten, sportdagen, schooluitje, excursies of culturele activiteiten. Wij vinden het belangrijk om naast de gangbare lessen ook deze activiteiten aan te bieden voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Ouder(s) en/of verzorger(s) van leerlingen die deze vrijwillige bijdrage niet betalen, worden niet uitgesloten van de georganiseerde activiteiten.

Natuurlijk hopen we dat ouders bereid zijn de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Zonder deze financiƫle ondersteuning is het namelijk niet mogelijk om alle activiteiten te blijven organiseren.

Ondersteuning
afsluitende week 2

Tegemoetkoming via gemeente

Ouders met schoolgaande kinderen kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente voor de door hen te betalen bijdrage aan het schoolfonds.

Overzicht schoolkosten per leerjaar

Hieronder treft u een overzicht van de schoolkosten voor dit schooljaar per leerjaar.

Note: voor een werkweek, excursies, schooluitjes, schoolfeest, schoolreis en overige activiteiten kunt u in de loop van het schooljaar nog een verzoek om een bijdrage verwachten.

Wiscollect

Ieder jaar ontvangt in oktober een e-mail met daarin een uitnodiging om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. De afzender van dat bericht is Wiscollect@spaarnecollege.nl. U kunt uw ouderbijdrage via dit online systeem met iDeal betalen.

Samen bieden wij het onderwijs aan

Net als u hechten wij enorm aan ons onderwijs en alleen met uw steun kunnen wij de leerlingen het onderwijs aanbieden zoals we dat nu doen. De leerlingen en al het onderwijspersoneel zijn u daarom zeer dankbaar voor uw bijdrage.

workshops '22 Spaarne college