+VO

+VO is de naam van de zogenoemde ‘bovenschoolse voorziening’ die door het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland (SWV) is opgezet. Het biedt andere scholen een time-out mogelijkheid voor leerlingen, omdat de school van herkomst onvoldoende ondersteuning kan bieden op dat moment.

Mogelijkheden +VO

Leerlingen kunnen maximaal 13 weken werken aan hun schoolse vaardigheden en hun sociale-emotionele ontwikkeling. De leerlingen kunnen ook even tot rust komen. De onderwijs- en ondersteuningsbehoefte worden in kaart gebracht en op basis hiervan wordt een advies gegeven voor een schoolkeuze. Dit kan een nieuwe school of de school van herkomst zijn.

Spaarne college