Aanmelden als zij-instromer

Volg jij al onderwijs op het voortgezet onderwijs en denk je erover na om over te stappen naar het Spaarne College? Wat leuk! Wij leggen je graag onze aanmeldingsprocedure voor zij-instromers uit.

Willen jij en je ouders de school zien? Schrijf je dan in voor een rondleiding.

Derdejaars zij-instromer? Lees dan meer over de nieuwe leerweg.

mediatheek spaarne college
voorzijde spaarne college

Aanmelden zij-instromer

Wij zijn enorm blij met alle interesse in onze school! Helaas moeten wij melden dat wij voor komend schooljaar (24-25) met een wachtlijst werken in leerjaar 3. In leerjaar 2 kader/mavo gaan de aanmeldingen ook hard. We werken daarom ook tijdelijk in klas 2 met een wachtlijst totdat wij de huidige aanmeldingen hebben verwerkt.

Zit je al op het voortgezet onderwijs en wil je overstappen naar het Spaarne College? Neem dan contact op met onze intakecommissie of bel ons via 023 – 5415100. Er kan gevraagd worden naar mevrouw Kroon (aanmeldingen leerjaar 2) of mevrouw Schuurmans (aanmeldingen leerjaar 3/4). U vult vervolgens het digitale aanmeldformulier in om uw aanmelding definitief te maken.

Digitaal aanmelden zij-instromer

U kunt ook direct aanmelden via het digitale aanmeldformulier. Naast het digitale aanmeldformulier verzoeken wij ook om aanvullende gegevens aan te leveren van jouw huidige school. Als wij een volledig dossier binnen hebben, dan kom je bij ons op de wachtlijst. Wanneer wij plek hebben in het door jou gevraagde leerjaar en niveau neemt de intakecommissie contact met je op om het vervolg te bespreken.

Zij-instromers en extra ondersteuning

Wanneer je extra ondersteuning nodig hebt, dan geven je ouders en je school dit bij ons aan. De intakecommissie bespreekt dan tijdens een MDO (multi disciplinair overleg) met jou, je ouders en je huidige school wat jij nodig hebt om er met elkaar voor te zorgen dat je start op het Spaarne College een succes wordt. Jouw school overhandigt, nadat je ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven, het OPP (Ontwikkelingsperspectief plan) en andere dossierstukken aan ons.

Overdracht met huidige school

Tot slot, bij een overstap verzoeken wij de huidige school altijd om een overdracht. Ook wanneer een leerling geen extra ondersteuning nodig heeft.

schoolplein 2 spaarne college

Rondleiding

Willen jij en je ouders de school zien? Dat kan!
Meld je dan aan voor een rondleiding op één van de aangeboden mogelijkheden.

Nieuwe leerweg derdejaars
zij-instromers

Belangrijk om te weten als jij in het derde leerjaar instroomt op het Spaarne College is dat wij vanaf schooljaar ’22-23 een pilot nieuwe leerweg draaien. Als derdejaars leerling met een vmbo-t of vmbo-g advies krijg je de keuze om de theoretische leerweg of de nieuwe leerweg te gaan volgen. Leerlingen die kiezen voor de nieuwe leerweg gaan naast theorievakken zoals Engels, Nederlands, wiskunde enzovoorts, een praktijkgericht programma volgen binnen één van de volgende twee richtingen: economie of techniek.

Bedrijfscasuïstiek

Leerlingen gaan aan de slag met bedrijfscasuïstiek. Hiervoor gaan zij in gesprek met bedrijven, leren (creatieve) oplossingen te bedenken, doen onderzoek en leren samenwerken als groep. Ben jij enthousiast geworden? Maak dan de keuze voor de nieuwe leerweg in het (digitale) aanmeldformulier.

Hoe maak je jouw aanmelding compleet? 

Naast de persoonlijke gegevens van jou en je ouders/ verzorgers uit het (digitale) aanmeldformulier, zijn er nog een aantal andere zaken die we nodig hebben om je aanmelding in behandeling te kunnen nemen. Lees de onderstaande zaken goed door en zorg ervoor dat de informatie tijdig bij ons terecht komt.

Dit hebben wij nodig voor een complete aanmelding zij-instromer:
  • Aanmeldformulier zij-instroom (voorheen doorstroomformulier)
  • Recente cijferlijst
  • Advies huidige school m.b.t. niveau
  • Verzuimoverzicht
  • Indien aanwezig: ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
  • Eventuele andere relevante gegevens (denk hierbij aan MDO verslagen)
  • Dossier basisschool

Wij spreken pas over een aanmelding wanneer alle vereiste gegevens bij ons binnen zijn.

pauze spaarne college