Gezonde School

Het Spaarne College hecht veel waarde aan een gezonde leefstijl, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling, lichamelijke groei en vorming van onze leerlingen. Door hard te werken aan onze speerpunten hopen wij onze leerling te ondersteunen gedurende hun schooltijd en de benodigde tools mee te geven voor het leven na de middelbare school.

Speerpunten

Als Gezonde School focussen wij ons op een viertal speerpunten, welke zijn onderverdeeld in de thema’s: welbevinden, voeding, roken, alcohol & drugs en tot slot relaties & seksualiteit . Wij vinden deze vier thema’s zeer belangrijk en geven hier door middel van diverse faciliteiten (moderne gezonde schoolkantine, drie moderne keukens en dergelijke), lessen, themadagen en -weken veel aandacht aan. Op deze pagina staat per thema omschreven wat wij organiseren, wat onze visie is en welk beleid wij hierop voeren.

gezonde school - spaarne college
Reanimatiecursus op Spaarne College
World cleanup week 3

Welbevinden

Op het Spaarne College willen wij een omgeving creëren waar wij als basisvoorwaarde stellen dat onze leerlingen en medewerkers zich gezond, gezien en veilig voelen om zo te kunnen groeien en leren. Niet voor niets is onze slogan ‘Wij zien elkaar op het Spaarne College‘. Wij geven iedere leerling en medewerker handvatten mee om met eigen gevoelens om te gaan, persoonlijke kwaliteiten en inlevingsvermogen in te zetten en te ontwikkelen, respect te hebben voor anderen en goed te leren samenwerken.

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind. Wij houden de ouders goed op de hoogte door hen uit te nodigen voor gesprekken, ouderavonden en via de (nieuws)brieven. De mentor speelt een cruciale rol als verbinder tussen leerling, ouders/verzorgers en school.

Daarnaast bieden wij, indien gewenst, extra hulp (leerlingbegeleiding, dyslexie, dyscalculie, faalangst, weerbaarheid enzovoorts) vanuit ons ondersteuningsteam.

Ook het welbevinden van nieuwe docenten en stagiaires vinden wij belangrijk. Daarom bieden wij intensieve begeleiding aan door docentenbegeleiders. Zo hopen wij hen een zo goed mogelijke start te bieden op onze school.

Naast bovenstaande activiteiten en (gast)lessen rondom dit thema doen wij jaarlijks actief mee aan de volgende activiteiten: World Cleanup Week en Week Tegen Pesten.

Binnenkort verschijnt het beleidsplan Welbevinden

Voeding

Op het Spaarne College willen wij een omgeving creëren waar vakoverstijgend aandacht wordt gegeven aan het thema gezonde voeding, waar gezonde voeding aantrekkelijk en betaalbaar wordt gepresenteerd en binnen handbereik is. Wij hechten waarde aan dit thema, omdat gezonde voeding bijdraagt aan de ontwikkeling en gezonde leefstijl van de leerlingen. Wij kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de leerlingen en medewerkers meenemen in het maken van gezonde keuzes.

Onze school heeft met de gezonde schoolkantine de gouden schaal behaald. Daarnaast zijn we de trotse eigenaar van het themacertificaat Voeding van het Voedingscentrum.

gezonde school - spaarne college
Gezonde School certificaat voeding - Spaarne college
thema certificaat Roken alcohol en drugs Spaarne College

Roken, alcohol & drugs

Binnen het Spaarne College willen we een omgeving creëren waar wij leerlingen en medewerkers bewust maken van wat een gezonde leefstijl inhoudt, welke regels wij hanteren omtrent roken, alcohol & drugs en wat de gevolgen zijn bij het niet naleven van deze regels. Wij hopen zo verslavingen te voorkomen en de gevolgen van een verslaving op schoolprestaties, verzuim of schooluitval te minimaliseren.

Wij zijn, als een van de eerste uit de regio, de trotse eigenaar van het themacertificaat Roken, Alcohol & Drugs van de Gezonde School.

Relaties & seksualiteit

Binnen het Spaarne College willen wij een omgeving creëren waarbij wij de veiligheid op het gebied van relaties & seksualiteit willen bevorderen. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen weerbaarheid en handvatten mee te geven om gezonde relaties aan te kunnen gaan. Wij kiezen voor een open dialoog en de mogelijkheid om zelf hulp in te schakelen van een vertrouwenspersoon of ons ondersteuningsteam.

Buiten de (gast)lessen doen wij jaarlijks actief mee aan de volgende activiteiten: Paarse Vrijdag, Week van de Liefde en de Liefdestour (GGD).

Tevens hebben wij dit schooljaar het themacertificaat Relaties & Seksualiteit van de Gezonde School behaald.

week van de liefde