Aanmelden

Wat leuk dat jij je bij ons op school wilt aanmelden. Lees meer over het aanmeldproces.

Heb je nog vragen of onduidelijkheden? Neem gerust contact op met onze school of vraag een oriënterend gesprek aan.

spaarnecollege leerlingen
spaarnecollege leerlingen
Smart tech - spaarne college
hololens spaarne college

Aanmelden brugklas

Vanaf 1 november 2022 kunnen leerlingen zich aanmelden voor de brugklas ’23-24 van het Spaarne College. 

Dit jaar gaat de aanmelding voor de brugklas via het digitale systeem ‘De-Overstap’. De basisschool van uw kind zal u hierover informeren. Naast de aanmelding via ‘De-Overstap’ dient u uw kind ook aan te melden via het digitale aanmeldformulier van het Spaarne College. 

Voorrangsregel

Heb je een broer of zus op onze school dan heb jij voorrang om aangenomen te worden op het Spaarne College. Deze regeling geldt alleen voor nieuwe brugklasleerlingen.

Drie mogelijke routes voor aanmelding:

1.Uw kind komt in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of uw kind wordt door de basisschool met een multidisciplinair overleg (MDO) aangemeld. Deze leerlingen kunnen zich tussen 1 november 2022 en 15 februari 2023 aanmelden via De-Overstap. 

2. Uw kind heeft een regulier advies (vmbo basis/kader/nieuwe/theoretische leerweg). Aanmelden via De-Overstap kan vanaf 20 februari t/m 9 maart. De basisschool zal u begeleiden in de aanmelding. Is het Spaarne College de eerste keuze van uw kind? Vult u dan tevens het digitale inschrijfformulier van het Spaarne College in. Vanaf 23 maart nemen wij contact met u op. 

3. Uw kind zit op een school buiten Zuid-Kennemerland. Scholen buiten Zuid-Kennemerland werken niet met de digitale overstap. Voor deze leerlingen is het mogelijk om alvast het digitale inschrijfformulier van het Spaarne College in te vullen. Wij nemen na het invullen contact met u op en bespreken de vervolgstappen. 

Aanmelden zij-instromer

Wil jij van middelbare school wisselen? Bij het Spaarne College laten wij, wanneer er plek is, gedurende het jaar zij-instromers toe.

MDO

Heb jij extra ondersteuning nodig? Bij interesse in onze school vraagt de basisschool dan een MDO (een overleg) bij ons aan.

LWOO of andere ondersteuningsvraag

Wanneer een leerling met LWOO aangemeld wordt, of wanneer een leerling een specifieke ondersteuningsvraag heeft, dan vragen wij aanvullende gegevens. Hieronder staat omschreven om welke aanvullende gegevens het gaat.

Hoe maak je jouw aanmelding compleet?

Naast de persoonlijke gegevens van jou en je ouders/ verzorgers uit het (digitale) aanmeldformulier, zijn er nog een aantal andere zaken die we nodig hebben om je aanmelding in behandeling te kunnen nemen. Lees de onderstaande zaken goed door en zorg ervoor dat de informatie tijdig bij ons terecht komt.

Dit hebben wij nodig voor een complete aanmelding:
 • Digitale aanmeldingsformulier Spaarne College;
 • aanmeldformulier digitale systeem ‘De-Overstap’
  Voor de scholen buiten Zuid-Kennemerland ontvangen we graag een ‘onderwijskundig rapport’ van de bassischool waarop ook het advies vermeldt staat;
 • een kopie van het legitimatiebewijs van de leerling.
Andere relevante gegevens indien van toepassing:
 • Dyslexie-/dyscalculieverklaring;
 • informatie over het sociaal-emotionele functioneren;
 • ontwikkelingsperspectiefplan (OPP);
 • een bewijs van de datum van aankomst in Nederland wanneer de leerling niet in Nederland geboren is.
Aanmeldingen voor extra ondersteuning of aanmeldingen met MDO, let ook op de volgende zaken:
 • MDO formulier;
 • ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) indien aanwezig;
 • informatie over het sociaal-emotionele functioneren.

Vervolgstappen na aanmelding

Pas wanneer wij als school alle documenten hebben ontvangen kan de intakecommissie de aanmelding in behandeling nemen. Daarna wordt een voorlopig besluit genomen over jouw plaatsing op onze school. Het definitieve besluit of je aangenomen wordt op het Spaarne College wordt later genomen. Natuurlijk ontvang jij direct een bericht van de intakecommissie als jij één van onze nieuwe leerlingen wordt.

Aanmelden bij Spaarne College
Vraag een oriënterend gesprek aan

Oriënterend gesprek

Maak jij liever rustig kennis met de school door in gesprek te gaan met een medewerker op een afgesproken tijdstip? Dat kan! Je komt dan langs op het Spaarne College met je ouders/verzorgers en kunt al je vragen stellen.