Aanmelden

Wat leuk dat jij je bij ons op school wilt aanmelden. Op deze pagina lees je meer over ons aanmeldproces.

Heb je nog vragen of onduidelijkheden? Bezoek een van onze informatieavonden, proeflesmiddagen of open dagen óf neem contact op met onze school.

aula spaarne college
techniek - spaarne college
leerlingen spaarne college
kas bij groen - Spaarne college

Aanmelden brugklas

Dit jaar gaat de aanmelding voor de brugklas via het digitale systeem ‘De-Overstap’. De basisschool van uw kind zal u hierover informeren. Naast de aanmelding via ‘De-Overstap’ dient u uw kind ook in te schrijven via het digitale aanmeldformulier van het Spaarne College. 

Drie mogelijke routes voor aanmelding:

1. Uw kind komt in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of uw kind wordt door de basisschool met een multidisciplinair overleg (MDO) aangemeld. Deze leerlingen kunnen zich tussen 1 november 2024 en 1 maart 2025 aanmelden via De-Overstap. Tevens dient in deze periode het digitale inschrijfformulier van het Spaarne College ingevuld te worden.

2. Uw kind heeft een regulier advies (vmbo basis/kader/gemengde/theoretische leerweg). Aanmelden via De-Overstap kan vanaf 24 t/m 30 maart. De basisschool zal u begeleiden in de aanmelding. Is het Spaarne College de eerste keuze van uw kind? Vul dan in de periode tussen 9 april tot en met 25 april het digitale inschrijfformulier van het Spaarne College in.

3. Uw kind zit op een school buiten Zuid-Kennemerland, die niet meedoet met het digitale systeem ‘De-Overstap. Neem dan contact op met aanmelding@spaarnecollege.nl.

Aanmelden zij-instromer

Wil jij van middelbare school wisselen? Bij het Spaarne College laten wij, wanneer er plek is, gedurende het jaar zij-instromers toe.

MDO

Heb jij extra ondersteuning nodig? Bij interesse in onze school vraagt de basisschool een MDO (een overleg) bij ons aan. MDO gesprekken vinden plaats tussen 1 november 2024 en 1 maart 2025.

LWOO of andere ondersteuningsvraag

Wanneer een leerling met LWOO aangemeld wordt, of wanneer een leerling een specifieke ondersteuningsvraag heeft, dan vragen wij aanvullende gegevens. Hieronder staat omschreven om welke aanvullende gegevens het gaat.

Hoe maak je jouw aanmelding compleet?

Naast de persoonlijke gegevens van jou en je ouders/ verzorgers uit het (digitale) aanmeldformulier, zijn er nog een aantal andere zaken die we nodig hebben om je aanmelding in behandeling te kunnen nemen. Lees de onderstaande zaken goed door en zorg ervoor dat de informatie tijdig bij ons terecht komt.

Dit hebben wij nodig voor een complete aanmelding:
 • Digitale aanmeldingsformulier Spaarne College;
 • aanmeldformulier digitale systeem ‘De-Overstap’
  Voor de scholen buiten Zuid-Kennemerland ontvangen we graag een ‘onderwijskundig rapport’ van de bassischool waarop ook het advies vermeldt staat;
 • een kopie van het legitimatiebewijs van de leerling.
Andere relevante gegevens indien van toepassing:
 • Dyslexie-/dyscalculieverklaring;
 • informatie over het sociaal-emotionele functioneren;
 • ontwikkelingsperspectiefplan (OPP);
 • een bewijs van de datum van aankomst in Nederland wanneer de leerling niet in Nederland geboren is.
Aanmeldingen voor extra ondersteuning of aanmeldingen met MDO, let ook op de volgende zaken:
 • MDO formulier;
 • ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) indien aanwezig;
 • informatie over het sociaal-emotionele functioneren.

Vervolgstappen na aanmelding

Pas wanneer wij als school alle documenten hebben ontvangen kan de intakecommissie de aanmelding in behandeling nemen. Daarna wordt een voorlopig besluit genomen over jouw plaatsing op onze school. Het definitieve besluit of je aangenomen wordt op het Spaarne College wordt later genomen. Natuurlijk ontvang jij direct een bericht van de intakecommissie als jij één van onze nieuwe leerlingen wordt.

pauze spaarne college

Voorlichtingsmomenten schooljaar 2024-2025

Informatieavonden ouders

Aanmelden voor de ouderavonden is mogelijk vanaf maandag 9 september 2024

Op dinsdag 12 november (19:30 – 20:30 uur) en woensdag 20 november (19:30 – 20:30 uur) organiseren wij informatieavonden alleen voor ouders. Op deze avonden delen wij de belangrijkste informatie en kunt u al uw vragen aan ons stellen.

voorzijde 3 spaarne college
horeca, bakkerij e nrecreatie 2 - spaarne college

Proeflesmiddagen

Aanmelden voor de proeflesmiddagen is mogelijk vanaf maandag 9 september 2024

Zit jij in groep 7 of in groep 8? Ben je nieuwsgierig naar onze school en ben je benieuwd hoe het is om les te volgen op de middelbare school? Meld je dan aan voor een proeflesmiddag op dinsdag 19 november (15:00 – 16:30 uur) óf op donderdag 21 november (15:00 – 16:30 uur).

Open dagen

Aanmelden voor de open dagen in 2025 is mogelijk vanaf maandag 9 september 2024

Kom langs en maak kennis met onze school, de leerlingen en onze medewerkers op vrijdag 31 januari 2025 (19:00 – 21:00 uur), zaterdag 1 februari 2025 (11:00 – 13:00 uur) of woensdag 19 maart 2025 (15:00-17:00 uur). Meld je hieronder snel aan.

Ben je nu al nieuwsgierig naar het Spaarne College? Neem dan een kijkje in onze school via de virtuele tour.

schoolplein 2 spaarne college
aula spaarne college

Oriënterend gesprek

Maak jij liever rustig kennis met de school door in gesprek te gaan met een medewerker op een afgesproken tijdstip? Dat kan! Je komt dan langs op het Spaarne College met je ouders/verzorgers en kunt al je vragen stellen.