Vacatures op het Spaarne College

Zou jij graag willen werken bij het Spaarne College in Haarlem? Bekijk dan hier het actuele vacatureaanbod.

Wij zoeken jou: beleidsmedewerker rooster en kwaliteitszorg (0,8 – 1 fte)

Dynamische VMBO zoekt een beleidsmedewerker (schaal 8 CAO VO 2022) om het veelzijdige team te versterken. Het Spaarne College is een school voor VMBO basis-, kader-, gemengde beroepsgerichte en de theoretische leerweg/mavo. We maken deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep en hebben jou veel te bieden:

 • Een prachtig gebouw om in te werken met alle benodigde faciliteiten;
 • Een veilige sfeer en een professionele structuur;
 • Een gedreven, serieus en toch gezellig team, waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars kwaliteiten;
 • Uitstekende primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden, die te vinden zijn op de website van Dunamare Onderwijsgroep

Spreekt bovenstaande jou aan? Dan moet je zeker verder lezen!

De werkzaamheden

De beleidsmedewerker heeft een tweetal taakgebieden. Hij/zij is verantwoordelijk voor het dagrooster en zal werkzaamheden binnen het thema kwaliteitszorg uitvoeren.

Het dagrooster: 

 • past roosters aan na overleg met betrokkenen als gevolg van bijzondere c.q. zich wijzigende omstandigheden;
 • verwerkt de dagelijkse roosterwijzigingen;
 • maakt diverse roosters zoals het toetsrooster, het rooster voor de rapportvergaderingen, het lesrooster tijdens rapportvergaderingen, het rooster bij vervanging van docenten, het rooster tijdens excursies, e.d.;
 • informeert docenten en leerlingen tijdig over roosters en roosterwijzigingen en verstrekt aanvullende informatie;
 • produceert overzichten

 Competenties:

 De roostermaker

 • Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Kan gestructureerd en volgens een planning werken
 • Is pro actief en oplossingsgericht
 • Kan omgaan met rooster vraagstukken en heeft een analytisch vermogen
 • Heeft een positieve instelling en kan omgaan met druk

 Kwaliteitszorg:

 • Je stelt het beleidsplan Kwaliteitszorg op en evalueert dat jaarlijks met betrokkenen
 • Je adviseert betrokkenen gevraagd en ongevraagd bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid
 • Je bent verantwoordelijk voor het regelmatig up to date houden van de website Scholen op de Kaart voor het Spaarne College.
 • Je verzamelt regelmatig management informatie vanuit verschillende systemen zoals Cum Laude, Cito, Scholen op de Kaart etc..
 • Je zet via Kwaliteitscholen verscheidene (tevredenheid) onderzoeken uit volgens een pdca cyclus.
 • Je adviseert het MT vanuit de analyses die je hebt gedaan en doet suggesties over het te voeren beleid op verschillende gebieden
 • Je verzamelt en analyseert resultaten uit de verschillende systemen en plaatst ze in een meerjarenperspectief
 • Je signaleert trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kwaliteit, relevante wetgeving en toezichtkaders
 • Je stelt benodigde procedures op en vast m.b.t. de uitvoering van het kwaliteitsbeleid

Competenties en vaardigheden:

 • Heeft goede communicatieve vaardigheden
 • Is accuraat en komt afspraken na
 • Werkt zeer gestructureerd en volgens een planning
 • Heeft aantoonbaar analytische vaardigheden
 • Is betrouwbaar, integer en heeft een onderzoekende houding
 • Kan verbanden leggen
 • Kan goed samenwerken met verschillende partijen
 • Werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid
 • Heeft kennis van de genoemde systemen of neemt deze kennis snel tot zich.
 • Heeft kennis van het toezichtkader van de inspectie en kan dit vertalen naar beleid
 • Heeft ruime ICT-vaardigheden
 • Heeft een proactieve houding

Eigenlijk zoeken we dus een persoon die beide taakgebieden in één aanstelling kan combineren. Mocht dat niet lukken dan kun je ook voor een van beide taakgebieden opgaan. De aanstelling wordt dan de helft.

Het gebouw
Het Spaarne College ligt in een groene omgeving tussen de Verspronckweg en de Randweg in Haarlem in. Het gebouw stamt uit 2011 en is dus relatief nieuw. Onze ruimtes zijn wijds en transparant opgezet. De praktijklokalen zijn allemaal op de begane grond en door de transparantie te bewonderen vanuit de gangen.

De sfeer
Onze bezoekers geven vaak aan dat er een prettige en warme sfeer hangt in onze school. Men voelt zich hier snel thuis en nieuwe docenten voelen zich al snel opgenomen in het team.

Het team
Het Spaarne College heeft een team van harde werkers die hun vak en hun taken zeer serieus nemen. Dat we daarnaast ook nog ruimte hebben voor gezelligheid, staat buiten kijf. Tijdens de borrels op bijvoorbeeld de vrijdagmiddag, de personeelsdag en teamuitjes hangt een gezellige sfeer waarin iedereen gelijk is.

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Als medewerker van het Spaarne College kun je rekenen op uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Goede doorstroommogelijkheden naar andere scholen van Dunamare;
 • Een uitstekende verlofregeling;
 • Automatische pensioenopbouw;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33 procent van het jaarsalaris;
 • Een bindingstoelage voor docenten die het maximum van hun salarisschaal bereikt hebben en goed functioneren;
 • Goede scholingsmogelijkheden, extern en intern via de Dunamare Academie;
 • Een vitaliteitsregeling;
 • Fietsplan

En nog veel meer, zie verder de website van Dunamare Onderwijsgroep.

Ben je binnenkort beschikbaar en herken jij jezelf in bovenstaande punten? Dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk en uitsluitend via Meesterbaan jouw motivatiebrief en curriculum vitae.
Voor meer informatie over deze vacature kun je je wenden tot w.huiberts@spaarnecollege.nl, directeur Spaarne College.

Onze waarden:

veilig – vertrouwen – transparant – betrokken

Wij zoeken jou 2e graads docent Nederlands ± 1,0 fte

Dynamische VMBO zoekt een docent Nederlands om het veelzijdige team te versterken. Het Spaarne College is een school voor VMBO basis-, kader-, gemengde beroepsgerichte en de theoretische leerweg/mavo. We maken deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep en hebben jou veel te bieden:

 • Een prachtig gebouw om in te werken met alle benodigde faciliteiten;
 • Een veilige sfeer en een professionele structuur;
 • Begeleiding op maat voor alle nieuwe docenten;
 • Een gedreven, serieus en toch gezellig team, waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars kwaliteiten;
 • Een handelingsgerichte werkwijze, waarbij we uitgaan van mogelijkheden en de leraar ertoe doet;
 • Uitstekende primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden, die te vinden zijn op de website van Dunamare Onderwijsgroep

Spreekt bovenstaande jou aan? Dan moet je zeker verder lezen!

Het gebouw
Het Spaarne College ligt in een groene omgeving tussen de Verspronckweg en de Randweg in Haarlem in. Het gebouw stamt uit 2011 en is dus relatief nieuw. Onze ruimtes zijn wijds en transparant opgezet. De praktijklokalen zijn allemaal op de begane grond en door de transparantie te bewonderen vanuit de gangen.

De sfeer
Onze bezoekers geven vaak aan dat er een prettige en warme sfeer hangt in onze school. Men voelt zich hier snel thuis en nieuwe docenten voelen zich al snel opgenomen in het team.

Begeleiding op maat
De laatste tijd is er veel aandacht voor de positie van (beginnende) leraren binnen scholen van Nederland. Iedere nieuwe docent krijgt op het Spaarne College begeleiding van een docentencoach. In het schooljaar 2020/2021 heeft het Spaarne het project Frisse Start verder uitgewerkt. Nieuwe docenten en stagiaires worden volgens de principes van dat inductiebeleid en H2O (opleidingsschool) begeleid. Wij investeren in contacten met opleidingsinstituten als de HvA en de UvA, zodat wij onze status van volwaardig opleidingslocatie (H2O) kunnen uitdragen en borgen. Tijdens verscheidene bijeenkomsten wordt er gewerkt aan professionalisering en kennisdeling en raak je al snel vertrouwd met alles rondom de school.

Het team
Het Spaarne College heeft een team van harde werkers die hun vak en hun taken zeer serieus nemen. Dat we daarnaast ook nog ruimte hebben voor gezelligheid, staat buiten kijf. Tijdens de borrels op bijvoorbeeld de vrijdagmiddag, de personeelsdag en teamuitjes hangt een gezellige sfeer waarin iedereen gelijk is.

Handelingsgerichte werkwijze (HGW)
Op het Spaarne College wordt gewerkt met een handelingsgerichte werkwijze. Bij HGW zijn er 7 uitgangspunten:

 • De onderwijsbehoeften van de leerling staat centraal;
 • Het gaat om afstemming en wisselwerking;
 • De docent doet ertoe;
 • Positieve aspecten zijn van groot belang;
 • We werken constructief samen;
 • Ons handelen is doelgericht;
 • De werkwijze is systematisch en transparant.

Alle medewerkers zijn geschoold in HGW. In de lessen worden de “6 rollen van de docent” centraal gesteld in het handelen van docenten. Daarnaast zijn docenten geschoold in activerende didactiek en differentiëren. We verwachten van onze docenten dat ze hoge verwachtingen hebben van de leerlingen, leerlingen feedback geven (op het proces en het eindproduct) en dat zij de leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Als medewerker van het Spaarne College kun je rekenen op uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Goede doorstroommogelijkheden naar andere scholen van Dunamare;
 • Een uitstekende verlofregeling;
 • Automatische pensioenopbouw;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33 procent van het jaarsalaris;
 • Een bindingstoelage voor docenten die het maximum van hun salarisschaal bereikt hebben en goed functioneren;
 • Goede scholingsmogelijkheden, extern en intern via de Dunamare Academie;
 • Een vitaliteitsregeling;
 • Fietsplan

En nog veel meer, zie verder de website van Dunamare Onderwijsgroep.

Dunamare Onderwijsgroep
Dunamare is de onderwijsgroep die de verbindende factor is tussen 22 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Velsen en Haarlemmermeer (met een uitstapje naar Harlingen en Uithoorn). Het spectrum is breed: van praktijkonderwijs tot gymnasium, elk met zijn eigen identiteit en karakter. Wat deze scholen delen, is één belangrijke ambitie. Zij doen er alles aan om het beste te halen uit iedere leerling. Om individuele talenten in de volle breedte te ontwikkelen en van iedere leerling een echte wereldburger te maken.

Wie zoeken wij?
Jou, als je denkt een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
Je verzorgt zoveel mogelijk op maat lessen op het gebied van Nederlands. Je weet de lesstof goed over te brengen en je begeleidt en coacht de leerlingen bij hun leerdoelen. Je onderhoudt contacten met ouders en/of verzorgers over de voortgang. Uiteraard zorg je voor een veilige leeromgeving. Kortom, je bent in staat het maximale uit een leerling te halen.

Wat breng je mee?
Uitstekende pedagogische kwaliteiten, een tweedegraads bevoegdheid Nederlands of je bent studerend hiervoor.

Ben je binnenkort beschikbaar en herken jij jezelf in bovenstaande punten? Dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk en uitsluitend via Meesterbaan jouw motivatiebrief en curriculum vitae.
Voor meer informatie over deze vacature kun je je wenden tot w.huiberts@spaarnecollege.nl, directeur Spaarne College.

Onze waarden:

veilig – vertrouwen – transparant – betrokken

Wij zoeken jou 2e graads docent lichamelijke opvoeding

(in verband met aanvullend geboorteverlof 6 lessen op de donderdag)

Dynamische VMBO zoekt een docent lichamelijke opvoeding om het veelzijdige team te versterken. Het Spaarne College is een school voor VMBO basis-, kader-, gemengde beroepsgerichte en de theoretische leerweg/mavo. We maken deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep en hebben jou veel te bieden:

 • Een prachtig gebouw om in te werken met alle benodigde faciliteiten;
 • Een veilige sfeer en een professionele structuur;
 • Begeleiding op maat voor alle nieuwe docenten;
 • Een gedreven, serieus en toch gezellig team, waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars kwaliteiten;
 • Een handelingsgerichte werkwijze, waarbij we uitgaan van mogelijkheden en de leraar ertoe doet;
 • Uitstekende primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden, die te vinden zijn op de website van Dunamare Onderwijsgroep

Spreekt bovenstaande jou aan? Dan moet je zeker verder lezen!

Het gebouw
Het Spaarne College ligt in een groene omgeving tussen de Verspronckweg en de Randweg in Haarlem in. Het gebouw stamt uit 2011 en is dus relatief nieuw. Onze ruimtes zijn wijds en transparant opgezet. De praktijklokalen zijn allemaal op de begane grond en door de transparantie te bewonderen vanuit de gangen.

De sfeer
Onze bezoekers geven vaak aan dat er een prettige en warme sfeer hangt in onze school. Men voelt zich hier snel thuis en nieuwe docenten voelen zich al snel opgenomen in het team.

Begeleiding op maat
De laatste tijd is er veel aandacht voor de positie van (beginnende) leraren binnen scholen van Nederland. Iedere nieuwe docent krijgt op het Spaarne College begeleiding van een docentencoach. In het schooljaar 2020/2021 heeft het Spaarne het project Frisse Start verder uitgewerkt. Nieuwe docenten en stagiaires worden volgens de principes van dat inductiebeleid en H2O (opleidingsschool) begeleid. Wij investeren in contacten met opleidingsinstituten als de HvA en de UvA, zodat wij onze status van volwaardig opleidingslocatie (H2O) kunnen uitdragen en borgen. Tijdens verscheidene bijeenkomsten wordt er gewerkt aan professionalisering en kennisdeling en raak je al snel vertrouwd met alles rondom de school.

Het team
Het Spaarne College heeft een team van harde werkers die hun vak en hun taken zeer serieus nemen. Dat we daarnaast ook nog ruimte hebben voor gezelligheid, staat buiten kijf. Tijdens de borrels op bijvoorbeeld de vrijdagmiddag, de personeelsdag en teamuitjes hangt een gezellige sfeer waarin iedereen gelijk is.

Handelingsgerichte werkwijze (HGW)
Op het Spaarne College wordt gewerkt met een handelingsgerichte werkwijze. Bij HGW zijn er 7 uitgangspunten:

 • De onderwijsbehoeften van de leerling staat centraal;
 • Het gaat om afstemming en wisselwerking;
 • De docent doet ertoe;
 • Positieve aspecten zijn van groot belang;
 • We werken constructief samen;
 • Ons handelen is doelgericht;
 • De werkwijze is systematisch en transparant.

Alle medewerkers zijn geschoold in HGW. In de lessen worden de “6 rollen van de docent” centraal gesteld in het handelen van docenten. Daarnaast zijn docenten geschoold in activerende didactiek en differentiëren. We verwachten van onze docenten dat ze hoge verwachtingen hebben van de leerlingen, leerlingen feedback geven (op het proces en het eindproduct) en dat zij de leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Als medewerker van het Spaarne College kun je rekenen op uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Goede doorstroommogelijkheden naar andere scholen van Dunamare;
 • Een uitstekende verlofregeling;
 • Automatische pensioenopbouw;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33 procent van het jaarsalaris;
 • Een bindingstoelage voor docenten die het maximum van hun salarisschaal bereikt hebben en goed functioneren;
 • Goede scholingsmogelijkheden, extern en intern via de Dunamare Academie;
 • Een vitaliteitsregeling;
 • Fietsplan

En nog veel meer, zie verder de website van Dunamare Onderwijsgroep.

Dunamare Onderwijsgroep
Dunamare is de onderwijsgroep die de verbindende factor is tussen 22 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Velsen en Haarlemmermeer (met een uitstapje naar Harlingen en Uithoorn). Het spectrum is breed: van praktijkonderwijs tot gymnasium, elk met zijn eigen identiteit en karakter. Wat deze scholen delen, is één belangrijke ambitie. Zij doen er alles aan om het beste te halen uit iedere leerling. Om individuele talenten in de volle breedte te ontwikkelen en van iedere leerling een echte wereldburger te maken.

Wie zoeken wij?
Jou, als je denkt een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.
Je verzorgt zoveel mogelijk op maat lessen op het gebied van L.O. Je weet de lesstof goed over te brengen en je begeleidt en coacht de leerlingen bij hun leerdoelen. Je onderhoudt contacten met ouders en/of verzorgers over de voortgang. Uiteraard zorg je voor een veilige leeromgeving. Kortom, je bent in staat het maximale uit een leerling te halen.

Wat breng je mee?
Uitstekende pedagogische kwaliteiten, een bevoegdheid L.O. of je bent studerend hiervoor.

Ben je binnenkort beschikbaar en herken jij jezelf in bovenstaande punten? Dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk en uitsluitend via Meesterbaan jouw motivatiebrief en curriculum vitae.
Voor meer informatie over deze vacature kun je je wenden tot w.huiberts@spaarnecollege.nl, directeur Spaarne College.

Onze waarden:

veilig – vertrouwen – transparant – betrokken

Wij zoeken jou 2e graads docent informatica (ict)

(per direct vanwege ziektevervanging ± 0,8 fte)

Dynamische VMBO zoekt een docent informatica (ict) om het veelzijdige team te versterken. Het Spaarne College is een school voor VMBO basis-, kader-, gemengde beroepsgerichte en de theoretische leerweg/mavo. We maken deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep en hebben jou veel te bieden:

 • Een prachtig gebouw om in te werken met alle benodigde faciliteiten;
 • Een veilige sfeer en een professionele structuur;
 • Begeleiding op maat voor alle nieuwe docenten;
 • Een gedreven, serieus en toch gezellig team, waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars kwaliteiten;
 • Een handelingsgerichte werkwijze, waarbij we uitgaan van mogelijkheden en de leraar ertoe doet;
 • Uitstekende primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden, die te vinden zijn op de website van Dunamare Onderwijsgroep

Spreekt bovenstaande jou aan? Dan moet je zeker verder lezen!

Het gebouw
Het Spaarne College ligt in een groene omgeving tussen de Verspronckweg en de Randweg in Haarlem in. Het gebouw stamt uit 2011 en is dus relatief nieuw. Onze ruimtes zijn wijds en transparant opgezet. De praktijklokalen zijn allemaal op de begane grond en door de transparantie te bewonderen vanuit de gangen.

De sfeer
Onze bezoekers geven vaak aan dat er een prettige en warme sfeer hangt in onze school. Men voelt zich hier snel thuis en nieuwe docenten voelen zich al snel opgenomen in het team.

Begeleiding op maat
De laatste tijd is er veel aandacht voor de positie van (beginnende) leraren binnen scholen van Nederland. Iedere nieuwe docent krijgt op het Spaarne College begeleiding van een docentencoach. In het schooljaar 2020/2021 heeft het Spaarne het project Frisse Start verder uitgewerkt. Nieuwe docenten en stagiaires worden volgens de principes van dat inductiebeleid en H2O (opleidingsschool) begeleid. Wij investeren in contacten met opleidingsinstituten als de HvA en de UvA, zodat wij onze status van volwaardig opleidingslocatie (H2O) kunnen uitdragen en borgen. Tijdens verscheidene bijeenkomsten wordt er gewerkt aan professionalisering en kennisdeling en raak je al snel vertrouwd met alles rondom de school.

Het team
Het Spaarne College heeft een team van harde werkers die hun vak en hun taken zeer serieus nemen. Dat we daarnaast ook nog ruimte hebben voor gezelligheid, staat buiten kijf. Tijdens de borrels op bijvoorbeeld de vrijdagmiddag, de personeelsdag en teamuitjes hangt een gezellige sfeer waarin iedereen gelijk is.

Handelingsgerichte werkwijze (HGW)
Op het Spaarne College wordt gewerkt met een handelingsgerichte werkwijze. Bij HGW zijn er 7 uitgangspunten:

 • De onderwijsbehoeften van de leerling staat centraal;
 • Het gaat om afstemming en wisselwerking;
 • De docent doet ertoe;
 • Positieve aspecten zijn van groot belang;
 • We werken constructief samen;
 • Ons handelen is doelgericht;
 • De werkwijze is systematisch en transparant.

Alle medewerkers zijn geschoold in HGW. In de lessen worden de “6 rollen van de docent” centraal gesteld in het handelen van docenten. Daarnaast zijn docenten geschoold in activerende didactiek en differentiëren. We verwachten van onze docenten dat ze hoge verwachtingen hebben van de leerlingen, leerlingen feedback geven (op het proces en het eindproduct) en dat zij de leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Als medewerker van het Spaarne College kun je rekenen op uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Goede doorstroommogelijkheden naar andere scholen van Dunamare;
 • Een uitstekende verlofregeling;
 • Automatische pensioenopbouw;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33 procent van het jaarsalaris;
 • Een bindingstoelage voor docenten die het maximum van hun salarisschaal bereikt hebben en goed functioneren;
 • Goede scholingsmogelijkheden, extern en intern via de Dunamare Academie;
 • Een vitaliteitsregeling;
 • Fietsplan

En nog veel meer, zie verder de website van Dunamare Onderwijsgroep.

Dunamare Onderwijsgroep
Dunamare is de onderwijsgroep die de verbindende factor is tussen 22 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Velsen en Haarlemmermeer (met een uitstapje naar Harlingen en Uithoorn). Het spectrum is breed: van praktijkonderwijs tot gymnasium, elk met zijn eigen identiteit en karakter. Wat deze scholen delen, is één belangrijke ambitie. Zij doen er alles aan om het beste te halen uit iedere leerling. Om individuele talenten in de volle breedte te ontwikkelen en van iedere leerling een echte wereldburger te maken.

Wie zoeken wij?
Jou, als je denkt een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Informatica (ict) betreft lessen waarbij de onderbouw leerlingen o.a. leren omgaan met de office 365 pakketten. Daarnaast is het onderdeel digitale geletterdheid ook van belang.
Je verzorgt zoveel mogelijk op maat lessen op het gebied van bovenstaande. Je weet de lesstof goed over te brengen en je begeleidt en coacht de leerlingen bij hun leerdoelen. Je onderhoudt contacten met ouders en/of verzorgers over de voortgang. Uiteraard zorg je voor een veilige leeromgeving. Kortom, je bent in staat het maximale uit een leerling te halen.

Wat breng je mee?
Uitstekende pedagogische kwaliteiten, een bevoegdheid informatica of andere relevante opleiding of je bent studerend hiervoor.

Ben je binnenkort beschikbaar en herken jij jezelf in bovenstaande punten? Dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk en uitsluitend via Meesterbaan jouw motivatiebrief en curriculum vitae.
Voor meer informatie over deze vacature kun je je wenden tot w.huiberts@spaarnecollege.nl, directeur Spaarne College.

Onze waarden:

veilig – vertrouwen – transparant – betrokken