Documenten

Alle documenten worden op alfabetische of chronologische volgorde getoond.

Protocollen/ plannen:

Anti-pest protocol

Beleidsplan rekenen

Beleidsplan taal

Determinatie en bevordering

Dyslexieprotocol

Leerlingenreglement

Medicijn protocol

Ondersteuningsplan

Ondersteunings profiel

Protocol ernstige reken / wiskunde problemen en dyscalculie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol verzuim

Schoolgids

Schoolplan 2020-2024

Spelregels huiswerkbegeleiding

Veiligheidsplan

PTA’s/ examenreglement:

Examenreglement schooljaar 2023-2024

Erratum PTA Nederlands BK 23-25

PTA TL 23-25

PTA DNL 23-25

PTA KL 23-25

PTA BL 23-25

Errata PTA cohort 22-24 lj3 en lj4

Erratum pta cohort lj 3 '22-24

Algemeen deel PTA lj 3 en lj 4 '22-24

PTA Spaarne College GL/ TL 2022-2024

PTA Spaarne College KL 2022-2024

PTA Spaarne College BL 2022-2024

PTA Spaarne College Praktijk 2022-2024

Hulpmiddelen:

Aanvraagformulier suiker- en offerfeest

Aanvraagformulier verlof

Gedragscode Social Media

Handleiding invullen formulier vakkenpakketkeuze Basis

Handleiding invullen formulier vakkenpakketkeuze KGT

Handleiding Magister 6

Overzicht medewerkers schooljaar 2023-2024

Spaarne rekenkaart

Privacyverklaring Spaarne College

Teams app instellen op device

Verlofregeling