Documenten

Alle documenten worden getoond op alfabetische volgorde.

Protocollen/ plannen:

Afspraken rondom onderwijs op afstand

Anti-pest protocol

Beleidsplan rekenen

Beleidsplan taal

Determinatie en bevordering

Dyslexiebeleidsplan

Leerlingenreglement

Medicijn protocol

Protocol ernstige reken / wiskunde problemen en dyscalculie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol verzuim

Schoolgids

Schoolplan 2020-2024

Veiligheidsplan

PTA’s/ examenreglement:

Examenboekje schooljaar '22-23

Erratum Engels leerjaar 4 22-23

Erratum pta cohort lj 3 '22-24

Algemeen deel PTA lj 3 en lj 4 '22-24

Errata PTA cohort 21-23 lj 4

Examenreglement schooljaar 2022-2023

PTA Spaarne College GL-TL 2021-2023

PTA Spaarne College BL 2021-2023

PTA Spaarne College KL 2021-2023

PTA Spaarne College Praktijk 2021-2023

PTA Spaarne College GL/ TL 2022-2024

PTA Spaarne College KL 2022-2024

PTA Spaarne College BL 2022-2024

PTA Spaarne College Praktijk 2022-2024

 
Ondersteuning:

Ondersteuningsplan

Ondersteunings profiel

+VO Noord

 
Hulpmiddelen:

Aanvraagformulier suiker- en offerfeest

Aanvraagformulier verlof

Gedragscode Social Media

Handleiding invullen formulier vakkenpakketkeuze Basis

Handleiding invullen formulier vakkenpakketkeuze KGT

Handleiding Magister 6

Overzicht medewerkers schooljaar 2022-2023

Privacyverklaring Dunamare

Schoolbenodigd-heden schooljaar 22-23

Teams app instellen op device

Verlofregeling