Documenten

Alle documenten worden getoond op alfabetische volgorde.

Protocollen/ plannen:

Afspraken rondom onderwijs op afstand

Anti-pest protocol

Determinatie en bevordering 2020-2021

Medicijn protocol

Protocol dyslexie

Protocol ernstige reken / wiskunde problemen en dyscalculie

Protocol maatwerk

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol verzuim

Reglement leerlingen

Rekenbeleidsplan

Schoolgids 21-22

Schoolplan 2020-2024

Veiligheidsplan

PTA’s/ examenreglement:

Erratum PTA cohort 20-22 leerjaar 4

Erratum PTA cohort 20-22 leerjaar 3

PTA Spaarne College BL 2020-2022

PTA Spaarne College GL-TL 2020-2022

PTA Spaarne College KL 2020-2022

PTA Spaarne College Praktijk 2020-2022

 
Ondersteuning:

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Ondersteuningsplan

Ondersteunings profiel

+VO Noord

 
Hulpmiddelen:

Aanvraagformulier suiker- en offerfeest

Aanvraagformulier verlof

Benodigdheden en kostenoverzicht 2020-2021

Gedragscode Social Media

Handleiding invullen formulier vakkenpakketkeuze Basis

Handleiding invullen formulier vakkenpakketkeuze KGT

Handleiding Magister 6

Overzicht medewerkers schooljaar 2021-2022

Privacyverklaring Dunamare

Teams app instellen op device

Verlofregeling