Documenten

Alle documenten worden getoond op alfabetische volgorde.

Protocollen/ plannen:

Afspraken rondom onderwijs op afstand

Anti-pest protocol

Beleidsplan rekenen

Beleidsplan Taal

Determinatie en bevordering

Dyslexiebeleidsplan

Medicijn protocol

Opening Spaarne College 10 januari 2022

Protocol ernstige reken / wiskunde problemen en dyscalculie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol verzuim

Procedure zij-instroom 2022-2023

Leerlingenreglement

Schoolgids 21-22

Schoolplan 2020-2024

Veiligheidsplan

PTA’s/ examenreglement:

Aangepast examenreglement schooljaar 2021-2022

Errata PTA cohort 20-22 en 21-23 leerjaar 3 en 4

Erratum biologie 21-22 leerjaar 4

Erratum Duits 21-22 leerjaar 4

Erratum PTA cohort 20-22 leerjaar 4

Erratum PTA cohort 20-22 leerjaar 3

PTA Spaarne College GL-TL 2021-2023

PTA Spaarne College BL 2021-2023

PTA Spaarne College KL 2021-2023

PTA Spaarne College Praktijk 2021-2023

PTA Spaarne College GL/ TL 2020-2022

PTA Spaarne College KL 2020-2022

PTA Spaarne College BL 2020-2022

PTA Spaarne College Praktijk 2020-2022

 
Ondersteuning:

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Ondersteuningsplan

Ondersteunings profiel

+VO Noord

 
Hulpmiddelen:

Aanvraagformulier suiker- en offerfeest

Aanvraagformulier verlof

Gedragscode Social Media

Handleiding invullen formulier vakkenpakketkeuze Basis

Handleiding invullen formulier vakkenpakketkeuze KGT

Handleiding Magister 6

Overzicht medewerkers schooljaar 2021-2022

Privacyverklaring Dunamare

Schoolbenodigdheden schooljaar 22-23

Teams app instellen op device

Verlofregeling