Op het Spaarne College is op maandag 8 mei het project TechCarrousel van start gegaan. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, heeft de leerlingen uit 2 vmbo opgeroepen om na te denken over hoe zij kunnen helpen ‘hun stad Haarlem’ duurzamer en groener te maken. In dit project draait het om bestuderen van oplossingen uit de natuur en deze om te zetten om een menselijk probleem op te lossen. Oftewel biomimicry. Bij de vakken NASK, SmartTechnology, Kunst&Cultuur, aardrijkskunde, economie én biologie worden de leerlingen vanuit diverse invalshoeken geïnformeerd en geïnspireerd. In dit interview deelt mevrouw Wildöer meer over dit project bij het vak Kunst en Cultuur.

biomimicry techcarrousel - spaarne college.jpg
Huis met isolatie van schapenwol

Welke rol heeft Kunst en Cultuur binnen het project TechCarrousel?

‘’Het uitgangspunt voor de opdracht bij Kunst en Cultuur (KC) is biomimicry. Hierbij wordt een vertaling gemaakt van hoe zaken in de natuur/ het dierenrijk zijn geregeld die wij in de menselijke wereld als oplossing kunnen gebruiken. Een voorbeeld hiervan is een Zwitserse wetenschapper die de klitten uit de vacht van zijn hond haalde en na het te hebben bestudeerd erachter kwam dat de klitten allemaal haakjes bleken te bevatten. Voila, zo is het klittenband ontstaan. 

biomimicry spitse vorm neus van trein - Spaarne College

Nog zo’n voorbeeld is het onderzoek naar het verbeteren van de snelheid en het geluid van een Japanse trein. Een onderzoeker constateerde dat een ijsvogel door zijn spitse snavel het water in duikt zonder enige weerstand. De trein werd  aangepast naar de vorm van de snavel van de ijsvogel waardoor hij sneller ging rijden en ook minder geluid maakte’’, vertelt mevrouw Wildöer.

Welke rol speel jij binnen dit project?

‘’Ik begeleid leerlingen tijdens deze opdracht. Ik leg uit wat biomimicry is, help ze om tot ideeën te komen en ondersteun ze gedurende het maakproces. Ik heb gemerkt dat het voor de beeldvorming helpt om met leerlingen in gesprek te gaan en te vragen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen.’’ Leerlingen worden uiteindelijk beoordeeld op inzet en het eindproduct. Het cijfer wat ze krijgen bij KC telt voor 50% mee en de presentatie bij NASK ook voor 50%. Volgende week zullen zij hun eindproduct presenteren.

kc techcarroussel 2- spaarne college
biomimicry7 - spaarne college
Eco huis met energievoorziening uit windmolen

Welke technische opdracht(en) krijgen de leerlingen binnen dit project bij het vak KC?

’Zij moeten hun idee omzetten naar een ontwerp in 3D met papier, karton en kosteloos materiaal (wc-rollen, doppen, eierdozen, kurken enz.). Het is leuk om te zien hoe er verrassend mooie dingen worden gemaakt! Vervolgens zullen de leerlingen hun idee presenteren in filmvorm of met behulp van een PowerPoint presentatie.’’

Hoe wordt de opdracht ontvangen en uitgevoerd?

‘De meeste leerlingen vinden de opdracht erg moeilijk. Zij vinden het lastig om een probleem én een oplossing te bedenken. Ook vinden ze het lastig om een voorstelling te maken wat wij met biomimicry bedoelen. Maar als leerlingen eenmaal aan de slag zijn, dan worden ze wel heel blij van het maakproces. Ook merk ik dat ze het heel fijn vinden om met materialen aan de slag te gaan. Als we het project volgend jaar weer zullen doen zou het een toegevoegde waarde hebben als we meer dierlijke oplossingen laten zien aan de start van het project ter inspiratie en om de opstart wat te versnellen.’’

kc techcarrousel 2023
Eco huis in de maak
biomimicry3 - spaarne college
Zaadjes verspreidende auto

Vind jij TechCarrousel een belangrijk project?

Met lach op haar gezicht zegt mevrouw Wildöer: ‘’Ja, ik vind het zeker een belangrijk en  goed project om leerlingen bewustwording mee te geven over hoe de natuur werkt en hoe wij daar als mensen van kunnen leren. Daarnaast vind ik het een hele goede opdracht omdat het vakoverstijgend is. Leerlingen zijn bij meerdere vakken bezig met hetzelfde onderwerp en leren zo dat de losse vakken die ze op school volgen met elkaar in verband staan. Tot slot is het mooi dat leerlingen bij ieder vak meer leren over hetzelfde onderwerp maar vanuit verschillende oogpunten.’’