Donderdag 16 december 2021

De gezamenlijke VO-besturen in de regio Zuid-Kennemerland hebben, op grond van de situatie met betrekking tot het coronavirus, het besluit moeten nemen de aanstaande open dagen voor toekomstige brugklasleerlingen en hun ouders alléén digitaal te organiseren.

faalangst training

Geen aanpassing in data en tijden

De open dagen zullen nog steeds plaatsvinden op vrijdag 28 januari (19 – 21 uur) en zaterdag 29 januari (10-13 uur).

Gezamenlijke overeenkomst schoolbesturen

De schoolbesturen betreuren het ten zeerste dat ze vanwege de coronasituatie tot dit besluit hebben moeten komen. Hiermee wordt echter de lijn gevolgd die landelijk is overeengekomen in VO-raad verband waarbij het ministerie van OCW en het kabinet deze maatregel van ons vraagt.

Meer informatie volgt spoedig

Binnenkort zal meer informatie verspreid worden via de website en onze sociale media  kanalen over het programma van de digitale open dagen.

Spaarne College banner open dagen 2022

Aanmelden open dagen

Voor de digitale open dagen dienen leerlingen zich aan te melden. Ondanks dat leerlingen de school dit jaar niet kunnen betreden zijn wij druk met voorbereidingen om de kennismaking voor leerlingen zo leuk en informatief mogelijk te maken. Hopelijk tot snel!