Drie vmbo-scholen in Haarlem-Noord – de Paulus Mavo vmbo, Daaf Gelukschool en het Sterren College – bundelen hun krachten. De nieuwe school wordt een vmbo-school met een basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde / theoretische leerweg (mavo) en zal volgens de planning op 1 augustus 2020 starten. 

Waarom de drie scholen gaan samenwerken, is eigenlijk zo klaar als een klontje. “We brengen het beste van de drie scholen bij elkaar”, zegt Wim Huibers, directeur van het Sterren College. “Ik ben bijvoorbeeld heel blij met de sterke ondersteuningsstructuur van de Paulus Mavo vmbo en de Daaf Gelukschool.” Henk Meinders, directeur van de Paulus Mavo vmbo: “En ik met het beroepsgerichte vakmanschap en de brede keuze aan beroepsprofielen van het Sterren College. Op de Paulus Mavo vmbo kunnen leerlingen maar één profiel doen in de bovenbouw – Economie & Ondernemen. Straks kunnen ze alle andere profielen ook kiezen.” Monica van den Hoven, directeur van de Daaf Gelukschool, vat het helder samen: “Door de kennis, kwaliteiten en prachtige onderwijsresultaten van de drie scholen te behouden én te bundelen ontstaat er één krachtige nieuwe vmbo-school, met goed onderwijs, veel keuzemogelijkheden en een sterke ondersteuningsstructuur.” 

Verbouwing Sterren College

De hoofdvestiging van de nieuwe school komt in het gebouw van het Sterren College aan het Badmintonpad. Een kleine nevenvestiging zal op een andere locatie in Haarlem-Noord openen. Het prachtige nieuwe gebouw van het Sterren College heeft goed uitgeruste praktijklokalen, maar er is wel nog een flinke verbouwing nodig. Wim: “We hebben bijvoorbeeld meer theorielokalen nodig voor de mavoleerlingen en missen nog een goed practicumlokaal voor nask en biologie. Verder creëren we een aantal extra voorzieningen om het kleinschalige karakter te versterken, zoals een aparte pauzeruimte voor de onderbouw.” 

Henk: “Er komen bovendien drie verschillende ingangen in het gebouw; één voor de eerstejaars, één voor de tweedejaars en één voor de derde- en vierdejaars leerlingen. Ze krijgen binnen de school ook hun eigen gebieden. Dat geeft een nog groter gevoel van veiligheid. Wij vinden veiligheid heel belangrijk, net als dat iedere leerling gezien wordt binnen de school. Deze thema’s hebben ook de ouders van de leerlingen, die heel betrokken zijn, nadrukkelijk ingebracht. Daarom brengen we ook meer transparantie in de school met doorzichtige wanden, en komen er meer mensen aan de balies.” 

Voorproefje van de samenwerking

De eerste stappen in de samenwerking zijn al gezet in schooljaar 2018-2019: tweedejaars leerlingen van de Daaf Gelukschool en de Paulus Mavo vmbo hebben hun lessen profiel- en praktijkoriëntatie gevolgd bij het Sterren College. Henk: “Dat verliep heel goed! Het leuke is dat een deel van de leerlingen van de Paulus Mavo vmbo en van de Daaf Gelukschool in september 2019 al de overstap maakt naar het Sterren College; een positief signaal.” 

Monica: “Komend schooljaar gaan onze tweedejaars ook weer naar het Sterren College voor hun ppo-lessen. Zo kunnen ze vast wennen aan het gebouw en zich voorbereiden op het kiezen van een profiel.” 

Wim merkt ook op het Sterren College al veel enthousiasme bij de leerlingen. “Alle leerlingen die ik heb gesproken, vinden het een goed plan en verheugen zich op het nieuwe gebouw. Het wordt alleen maar mooier en overzichtelijker.” 

Werkgroepen denken mee in verandering

Drie scholen samenvoegen brengt veel werk met zich mee. Want hoe gaat het lesrooster eruitzien? Wat worden de lestijden? Welke les- en toetsingsmethodes worden gebruikt? Hoe richt je de ondersteuningsstructuur in? Hoe ziet de website van de school eruit? Wim: “Álles moet uitgewerkt worden. We bouwen in feite een compleet nieuwe school op met elkaar.” Dat bouwen gebeurt in een groot aantal werkgroepen, waarin medewerkers van alle drie scholen vertegenwoordigd zijn. Iedere werkgroep komt met voorstellen op het eigen werkterrein (bijvoorbeeld huisvesting of financiën), waarna de project- en stuurgroep, het College van Bestuur en de medezeggenschapsraden de plannen beoordelen. Monica: “Gelukkig hebben we extra uren gekregen van het College van Bestuur van Dunamare. Want dit doe je er niet even naast. Maar onze medewerkers zijn gemotiveerd om hard te werken aan de samenvoeging. Ze zijn positief gestemd.” 

Consensus vinden is zeer belangrijk

Ook de medezeggenschapsraden van de drie scholen en het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland vo worden natuurlijk meegenomen in het ontwikkelproces. Wim: “We bespreken om de zoveel tijd de voortgang met hen, op informele bijeenkomsten. Zo kunnen we polsen of we op de goede weg zitten en geen belangrijke aspecten missen.” Het kenmerkt de transparantie van het hele proces van samenvoegen. Henk: “We hebben open communicatie met alle betrokkenen, inclusief de gemeente.” 

De samenwerking verloopt voortvarend, constateren alle drie directeuren. Wim: “Natuurlijk hebben we soms discussies in de werkgroepen. Drie verschillende culturen komen bij elkaar. Maar laatst waren we met alle medewerkers bij elkaar en de sfeer was geweldig. Op grote lijnen is er consensus over hoe de school moet worden.” Monica: “We willen een school waarin de leerling echt gezien wordt; dat vinden we ontzettend belangrijk. Vmbo’ers zijn vaak een kwetsbare doelgroep. Als je je thuis voelt op school en je voelt je gezien, dan kun je ook goed leren.” 

Nieuwe naam voor nieuwe school

En de naam van de nieuwe school? Henk: “Die wordt nu bedacht door de werkgroep communicatie in samenwerking met een extern communicatiebureau, dat daarvoor gesprekken houdt met medewerkers en leerlingen van de drie scholen. In juni worden de nieuwe naam en de bijbehorende huisstijl bekendgemaakt.” 

To be continued dus …