Op de locatie Badmintonpad is maandag 30 september gestart met de verbouwingen en de aannemers zijn voortvarend aan de slag. We zijn begonnen met de afdeling Groen. De keukenvoorziening wordt er gemoderniseerd, er komt een apart dierverzorgingslokaal en we vernieuwen de ruimte voor kas en bloemschikken. Daarnaast komt op het plein Groen een biologiepracticumlokaal en realiseren we een nieuw natuur- en scheikundelokaal om het examenvak Nask2 te kunnen geven. In deze eerste fase pakken we ook de afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie aan. We bouwen een deel van de bakkerij om tot een lokaal waarin het thema recreatie beter kan worden aangeboden.

Tijdens de tweede fase van de verbouwing worden de afdeling Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en bouwdeel D vernieuwd. De afdeling BWI beschikt nu nog over een hele grote ruimte voor het onderdeel metselen. Omdat dit niet langer een examenprofiel is in de nieuwe vmboschool, wordt die ruimte herschikt en gaan we het gebruiken voor het realiseren van twee theorielokalen. Ook komt er een mooie mediatheek en een lokaal waarin we hightech gaan aanbieden. De afdeling BWI zelf delen we opnieuw in met twee lokalen voor kunstvakken.

Volgens planning zullen deze eerste twee fases medio februari 2020 zijn afgerond. In een latere nieuwsbrief informeren we je vanzelfsprekend over het verdere verloop daarna. En ben je al benieuwd? Kom dan gerust even kijken naar alle vorderingen!