Sinds februari 2020 kampt Nederland met het coronavirus. Ook op het Spaarne College hebben we maatregelen ondernomen om een zo veilig mogelijke omgeving te behouden voor onze leerlingen en medewerkers. Bij alle maatregelen hebben we de richtlijnen van het RIVM nauw gevolgd. Vanaf maart t/m juni is er thuisonderwijs gegeven en vanaf 1 juni zijn de lessen op school weer van start gegaan.

Voor de heropening werden er looproutes in school aangebracht, staan er sindsdien in elke ruimte en in ieder lokaal desinfecterende handgels en geldt de 1,5 meter afstandsregel tussen medewerkers en leerlingen en tussen medewerkers onderling. Bij (milde) klachten blijven medewerkers en leerlingen thuis. Dit geldt ook wanneer er binnen één huishouden een gezinslid verkoudheidsklachten of koorts heeft. In deze gevallen is de regel dat hij of zij zich eerst laat testen op het coronavirus voordat hij of zij zich weer op school mag bevinden.

Verder maakt het Spaarne College gebruik van een triageformulier waarin bezoekers aangeven of ze klachtenvrij zijn. Dit triageformulier ligt bij binnenkomst klaar bij de receptie. Wij verzoeken iedere dagbezoeker dit formulier in te vullen.

Coronamaatregelen sept 2020 Spaarne College

De VO-raad heeft het RIVM opnieuw gevraagd of de huidige maatregelen voor het onderwijs voldoende zijn. Zo werd er ook specifiek gevraagd naar het gebruik van mondkapjes op scholen. Volgens het RIVM volstaan de eerdere opgestelde maatregelen. Daarom heeft het Spaarne College ervoor gekozen om medewerkers een eigen keuze te laten maken over het wel of niet dragen van een mondkapje.

Wij doen er alles aan om onze leerlingen, ook onder deze omstandigheden, zo optimaal mogelijk onderwijs te kunnen bieden. Mocht het beleid gewijzigd worden dan informeren wij hierover.